Barn i Latinska familjer är lyckligast

Frågan om vilka familjer som är lyckligast har diskuterats i denna blogg tidigare, mest på känsla, utan vetenskapligt underlag. Jag tycker att familjesammanhållningen generellt sätt är dålig i Sverige och har erfarenheter från flera andra kulturer där jag upplever sammanhållningen och lyckan i familjerna som bättre.

Om man vill titta på detta ur ett mer vetenskapligt perspektiv så finns det många svårigheter för att de index som mäter ”lycka” tar med faktorer som ekonomi mm, vilket gör det svårt att bryta ur graden av lycka som bara har med familjen att göra. Däremot finns det vetenskapliga studier på hur lyckliga barn är i olika länder och kulturer och dessa resultat ligger närmare det som jag vill lyfta fram, familjen, gemenskapen och graden av lyckan där.

Barnen som undersökts är 6-12 år och viktigast för deras lycka är: 1. Tid med familjen (föräldrar, syskon, mor-och farföräldrar och kusiner) 2. Vänner 3. Leka

De 3 länder som har lyckligast barn är alla latinska, Mexico, Brasilien och Spanien, precis som jag trodde. Latinska familjer är lyckligast. Jag har sett det med egna ögon på nära håll.

Undersökningen visar också att i USA är barn till vita föräldrar minst lyckliga och barn till ”African americans” lyckligast. Detta var nytt för mig men ligger helt i linje med vad man kan vänta sig. Latinska och Afrikansk/amerikanska barn är lyckligare än barn till vita föräldrar.

Resultatet av undersökningen kan läsas här.

Det finns så klart många lyckliga barn i Sverige också, många familjer som fungerar bra och många som håller ihop men väldigt många göra det inte. Det skulle vara intressant att ta reda på varför !

Annonser